شناسه خبر : 14503

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۸.۸۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۴.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که  ۰.۱۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با افزایش ۱.۴۵ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۴۳ درصد شد.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش و ۱۷ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای