شناسه خبر : 14476

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۳.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۸۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۴.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که ۰.۹۹درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۱۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۱.۸۶ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۱.۵۴ درصد شد.

در روز جاری از ۲۲ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۲ شرکت قرمز پوش و ۹شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای