شناسه خبر : 14456

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۴.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۹۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۴۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۲.۵۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۰.۷۲ درصد شد.

در روز جاری از ۲۲ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۹ شرکت قرمز پوش و ۳ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای