شناسه خبر : 14443

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون امور شعب و نمایندگان شرکت بیمه کارآفرین با اشاره به مشکلات نمایندگان بعد از تبدیل به شرکت حقوقی، افزود: مالیات و تامین اجتماعی از جمله دلایل عدم تمایل نمایندگان از حقیقی به حقوقی هستند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "علیرضا حجتی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: مالیات و تامین اجتماعی یکی از دلایلی است که باعث می شود نمایندگان حقیقی تمایلی به تبدیل به شرکت حقوقی نداشته باشند.

وی، با بیان اینکه نمایندگان حقیقی بعد از تبدیل شدن به شرکت حقوقی با یکسری مشکلات مواجه می شوند، ادامه داد: وقتی که نماینده حقیقی است فقط کافی است که دفاتر مالیاتی بگیرد و حساب ها را درآن درج کند اما یک شرکت حقوقی توسط اداره مالیاتی حسابرسی شده و به دفاترش رسیدگی می شود.

معاون امور شعب ونمایندگان شرکت بیمه کارآفرین خاطرنشان کرد که دیدگاه سازمان امورمالیاتی نسبت به یک نماینده حقیقی بسیار متفاوت  تر ازنماینده حقوقی است و درسازمان تامین اجتماعی هم با کوچکترین اشتباهی دردرج تاریخ یا تاخیر یک روزه، شرکت جریمه های سنگینی را باید پرداخت کند.

حجتی با اشاره به شرکت های نمایندگی یا کارگزاریهایی که از حقوقی به حقیقی تبدیل شده اند، افزود: بسیاری از نمایندگان تمایلی به تبدیل شدن به شرکت حقوقی ندارند تا مشکلات سازمان امورمالیاتی و تامین اجتماعی را نداشته باشند.

وی تصریح کرد: برای برخی از شرکت ها که حسابرس دارند و تمایل به بزرگ شدن و تحقق کارهای بزرگ تر دارند ارزشمند است که مشکلات بزرگی همانند مالیات و تامین اجتماعی را بپذیرند ولی برای نماینده ای با پرتفوی یک میلیاردی تبدیل شدن  از حقیقی به حقوقی هیچ منافعی ندارد زیرا درآمد شرکت هم کاهش خواهد یافت.

معاون امور شعب و نمایندگان شرکت بیمه کارآفرین تنها مزیت نمایندگان حقوقی به حقیقی را در هزینه صدور و کارمزد این نمایندگان برشمرد که 2 درصد نسبت به نمایندگان حقیقی بیشتر است اما این عدد مبلغی نیست که بتواند فضای کار خاصی ایجاد کند.

حجتی با بیان اینکه فعالیت شراکتی در ایران سخت پیش می رود، گفت: اگر به کارهای تیمی نگاه کنید همیشه حرکت روبه جلو با مشکل مواجه می شود در بین شرکت های نمایندگی شرکت های کمی را می بینیم که تیم منسجمی داشته باشند.

وی مدعی شد که  بیشتر شرکت های نمایندگی ،‌خانوادگی مدیریت می شوند و درواقع همان شرکت حقیقی است که تنها کاربریش به حقوقی تبدیل شده و توسط اعضای یک خانواده اداره می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای