شناسه خبر : 14422

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضوهیات مدیره شرکت بیمه ما تصریح کرد که برای بهره‌گیری از دانش نهفته در پرونده‌های بیمه‌ای و تجارب کارشناسان و مدیران در برخی پرونده‌های خسارتی و صدور، اقدام قابل توجهی از سوی شرکت‌های بیمه انجام نپذیرفته است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،محمدجعفریان باباکندی، درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت:درصورتی که اطلاعات نهفته و ارزشمند موجود در پرونده های خسارت های بزرگ درحوزه نفت و انرژی همچون آتش سوزی پتروشیمی ها، انفجار و غرق شدن نفتکش های بزرگی مانند سانچی و سقوط هواپیما در کنترل ریسک های بیمه گری موثر است.

وی، با بیان اینکه بهره برداری از دانش موجود در این پرونده ها به جلوگیری از بروز مجدد حوادث و مدیریت ریسک کارآمد می انجامد، گفت:  نکته قابل تامل دیگر متاسفانه نبود فرهنگ جانشین پروری و عدم انتقال دانش و تجربیات کارشناسان و مدیران ارشد به نسل جوان است.

این عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما معتقد است که برای رفع این نقطه ضعف موجود  باید با الزام مستندسازی و بایگانی الکترونیکی پرونده های خسارتی از هدر رفت تجربیات و بهره برداری بهینه از آن ها جلوگیری به عمل آید.

وی افزود: شرکتهای بیمه ای می‌توانند با مدیریت دانش مشتریان در جهت تولید محصول، ارائه خدمات بهینه و کسب رضایت مشتریان گامهای ارزشمندی برداشته و با استفاده از دانش رده‌های مختلف سازمانی و دانش نهفته در پرونده‌های صدور و خسارت به کنترل ریسک و سودآوری شرکت حرکت کنند.

جعفریان باباکندی،بودجه مورد نیاز برای استقرار مدیریت دانش در مقایسه با سایر سرفصل های بودجه ای شرکتهای بیمه را بسیار اندک برشمرد و افزود: این موضوع باید برای شرکتهای بیمه دارای اهمیت و اولویت باشد.

وی خواستار آن شد که شرکتهای بیمه ای با همراهی نهاد ناظر نسبت به برنامه ریزی صحیح و رفع ضعف های موجود در زیرساختهای فناوری اطلاعات در بهره برداری از دانش نهفته در شرکت های بیمه ای  اقدام کنند زیرا اجرای صحیح آن، منجر به توسعه فعالیت های بیمه ای، افزایش ضریب نفوذ بیمه ، سودآوری شرکتها و رضایت ذینفعان خواهد شد.

این عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما، گفت که مدیریت دانش به عنوان شاهراه نوآوری سازمانی جزو مباحث اصلی مدیریت سازمان ها است  که از شاخص های اصلی نوآوری سازمانی می توان به خلق دانش، حفظ و کاربرد آن اشاره کرد.

وی،گفت:دانش آفرینی و مدیریت دانش در صنعت بیمه از ابعاد مختلف و گستردگی بالایی برخوردار است و با مدیریت دانش مشتریان، رده‌های مختلف کارکنان و دانش نهفته در پرونده‌های صدور و خسارت بیمه نامه‌ها قابل دستیابی است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای