شناسه خبر : 14366

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس اتحادیه باغداران استان تهران با بیان اینکه بیمه کشاورزی با بیمه‌های بازرگانی متفاوت است و بخش کشاورزی توان پرداخت حق بیمه بالا را ندارد، گفت: اگر بیمه در شرایطی نباشد که بتواند حداقل هزینه ‌های کشاورز را بپردازد استقبالی از آن نمی‌شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "مجتبی شادلو" درگفت و گو با چابک آنلاین،با بیان اینکه خودکفایی درتامین موادغذایی تنها با حرف ایجاد نمی شود، افزود: اگر کشاورزی که شامل تمام زیربخش های زراعت، باغبانی، دام، طیورو شیلات می شود کاری اقتصادی نباشد افراد رغبتی برای رفتن به سمت آن ندارند.

رئیس اتحادیه باغداران استان تهران ضمن بیان اینکه بخش کشاورزی نیاز به حمایت دولت دارد، ادامه داد: اقتصاد کشاورزی به دلیل اینکه با حوادث غیرمترقبه مواجه بوده متزلزل است و دولت باید در هنگام تنظیم بودجه چیزی حدود 25 درصد به این بخش اختصاص دهد که تنها 5 درصد اختصاص داده می شود.

وی با اشاره به تاسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی به منظور حمایت کشاورز دربرابرهمه ریسک هاو سختی هایی که با آن روبرواست، افزود: اگر بیمه در شرایطی نباشد که بتواند حداقل هزینه های کشاورزرا بپردازد استقبالی از آن نمی شود.

رئیس اتحادیه باغداران استان تهران، گفت: هزینه های جاری سالیانه یک قطعه باغ به طورمیانگین 40 میلیون تومان است که بیمه در قبال تامین خسارت مبلغ بسیارناچیزی که حتی یک پنجم هزینه های جاری سالیانه کشاورزرا دربر نمی گیرد می پردازد.

شادلو اظهارکرد: صندوق بیمه معتقد است که اگر کشاورزغرامت بیشتری می خواهد باید سهم بیشتری بپردازد اما بیمه کشاورزی با بیمه های بازرگانی متفاوت است و بخش کشاورزی توان پرداخت حق بیمه بالا را ندارد.

وی تاکید کرد: از سوی دولت حمایت هایی در این بخش صورت گرفته واگر حمایت دولت نبود هیچ کشاورزی به سمت بیمه نمی رفت اما با این حداقل حمایت ها هنوزدرصد آمار بیمه کشاورزی به 50 نرسیده و درحدود 30تا 35 درصد باغ های کشاورزی بیمه هستندکه رقم کمی است.

رئیس اتحادیه باغداران استان تهران با بیان اینکه صندوق بیمه می تواند برای مزارعی که تولید خوبی دارند امتیاز قائل شود، افزود: می توان به مزارع با توجه به میزان بهره وری امتیاز داده شود.

شادلو ادامه داد: با درجه بندی مزارع، می توان کشاورزان را تشویق کرد که از آب و خاکی که دراختیار دارند به بهترین نحو بهره برداری کنند و برای بیمه کردن محصول خود تشویق شوند.

وی ادامه داد: دولت می تواند تمامی100 درصد حق بیمه مزارع درجه یک، 50 درصد حق بیمه  مزارع درجه دو را بپردازد وپرداخت 100 درصد حق بیمه مزارع درجه سه به عهده خود کشاورزباشد.

رئیس اتحادیه باغداران استان تهران، توضیح داد: با این راهکار بسیاری از مشکلات دولت حل می شود زیرا مزرعه ای که قوی است خسارت کمتری به آن سرایت می کند و بارآوری هرساله دارد پس حق بیمه پرداختی دولت جزء ذخائرصندوق می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای