شناسه خبر : 14364

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون امور استان‌ها و توسعه شبکه فروش شرکت بیمه دانا، اظهارکرد: جمع آوری شعب زیان ده در شرکت‌های بیمه‌ای چاره کارنیست وباید با تغییر استراتژی و روش‌های اجرایی به سمت سودآوری، این مشکل را حل کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "عباس عمران پور" درگفت و گو با چابک آنلاین گفت: همه فرآیندها در شعب بیمه الکترونیکی نشده است.

وی با بیان اینکه صنعت بیمه در حال گذر از سیستم حضوری به الکترونیکی است، افزود: شرکت‌های بیمه ای که پراکندگی جغرافیایی شعب آنها کافی نیست نیاز به شعبه جدید دارند.

معاون امور استان ها و توسعه شبکه فروش شرکت بیمه دانا، خاطرنشان کردکه شعب نقطه اتصال نماینده ، بیمه گزار و مدیران ستادی هستند و درشرکت‌های مختلف درصد نقش آفرینی متفاوتی دارند.

وی تصریح کرد: ممکن است در بانک‌ها که با کثرت شعب مواجه هستند  محدود کردن شعب در دستورکارباشد اما در شرکت‌های بیمه ای فعلا همچین تصمیمی گرفته نشده است.

معاون امور استان ها و توسعه شبکه فروش شرکت بیمه دانا معتقد است که شعب شرکت‌های بیمه ای درسطح حداقل ها باید وجود داشته باشند حتی اگرتمامی  فرآیندها الکترونیکی شوند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای