شناسه خبر : 14323

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرفناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت بیمه آرمان، اظهارکرد: به دلیل عدم یکپارچگی کدینگ شرکت‌های بیمه‌ای ابتدا باید یک یکپارچه سازی انجام شود وسپس بیمه مرکزی می‌تواند برای تمامی رشته‌ها کدیکتا را اجباری کند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"مهدی ایرانی" درگفت وگوبا چابک آنلاین، مهمترین دلیلی که اجرایی شدن کد یکتا درشرکت های بیمه ای با تناقض روبرو شده را عدم یکپارچگی کدینگ شرکت ها مطرح کرد.

چندی پیش قاسم نعمتی،مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی گفت که هر رشته‌ای که مبتنی برکدیکتا شد، انبوهی از استانداردها تعیین و به شرکت‌های بیمه ای هم ابلاغ شد اما متاسفانه بطور کامل پیاده سازی نمی شود.

مدیرفناوری اطلاعات وارتباطات شرکت بیمه آرمان،با بیان اینکه کدینگ هر شرکتی درهر رشته ای در تمامی جزئیات متفاوت است، افزود:در رشته بیمه شخص ثالث،هراتومبیل درهرشرکتی کدمتفاوتی دارد به عنوان مثال، کد خودرو 206 در هرشرکتی متفاوت است.

مدیرفناوری اطلاعات وارتباطات شرکت بیمه آرمان،خاطرنشان کردکه دررشته شخص ثالث بیشترمشکلات حل شده ویکی از بزرگترین چالش هایی که وجود خواهدداشت درخسارت درمان است.

ایرانی، با اشاره به کدهای متفاوتی که برای بیماری های مختلف درشرکت ها وجود دارد، پیش بینی کردکه اختصاص کدیکتا بابت پرونده های خسارت درمان دچار مشکل خواهد شد.!

وی،تصریح کرد: به دلیل ناهماهنگی که درنرم افزارهای شرکت های بیمه ای وجود دارد همانند یکسان نبودن کدینگ باید پس از یک هماهنگی ، کدینگ شرکت ها برای تک تک رشته ها کدیکتا  را اجباری کنند.

مدیرفناوری اطلاعات وارتباطات شرکت بیمه آرمان،با اشاره به اختصاص کدیکتا به رشته بیمه عمر،گفت: شرکت ها برای بیمه نامه های جدید کمترین مشکل را دارند ولی بیمه نامه های قبلی به دلیل عدم همخوانی داده ها مشکلاتی را برای شرکت های بیمه ای ایجاد کرد.

ایرانی اذعان داشت که نزدیک 20 سال است که یک نرم افزار درشرکت های مختلف کارمی کند و سلیقه های مختلفی در تعریف اطلاعات پایه این نرم افزار که همان کدینگ است اعمال شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای