شناسه خبر : 14189

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۴.۵۵درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۹۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۴.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تجارت نو بود که ۰.۲۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۴.۲۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه معلم با افزایش ۰.۳۱ درصد شد.

در روز جاری از ۲۰ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۷ شرکت قرمز پوش و ۳ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای