شناسه خبر : 14123

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۱.۴۷ درصد اختصاص یافت. 

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۲.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۰.۱۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۳.۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۲ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۷ درصد شد.

در روز جاری از ۲۱ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش و ۱۵ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای