شناسه خبر : 14110

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۴.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بود که ۰.۱۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با افزایش ۳.۴۴ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۱۰.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دی با افزایش ۱.۵۷ درصد شد.

در روز جاری از ۲۱ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش و ۱۶ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای