شناسه خبر : 14113

اختصاصی چابک آنلاین؛ آیین نامه توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌ای نیاز به بازنگری دارد

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا با بیان اینکه شرایط اشخاص را وادار به تغییر می کند، گفت:به دلیل شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن برروی اقتصاد کشور،صنعت بیمه هم به شدت تحت تاثیر قرارگرفت و تغییراتی در آن ایجاد شد

چاب آنلاین، بهاره تاجرباشی،"محمدرضا عربی مزرعه شاهی" درگفت و گو با چابک آنلاین،با اشاره به تعطیلی بخشی از اقتصاد کشوردر چند ماه گذشته،افزود:درآمدهای حوزه بیمه ای در بسیاری از رشته ها از جمله باربری، مسافرتی و مسئولیت کاهش داشته است.

این عضوهیات مدیره شرکت بیمه آسیا تصریح کرد که شاید به دلیل افزایش نرخ بارنامه وحمل بار ازنظر مبلغ درآمدی افت محسوسی دیده نشود اما از نظر حجم عملیات بیمه گری کاهش یافته است.

عربی مزرعه شاهی، با بیان اینکه صنعت بیمه در حوزه بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه باتوجه به کاهش ترددها و مسافرت ها از جنبه درآمدی و خسارتی تحت تاثیر قرارگرفته، ادامه داد: بخشی از این بیمه نامه به اعتبار اینکه مسافرتی انجام نمی شود تمدید نشده اند.

وی، با اشاره به پیشرفت زیاد شرکت های بیمه ای در زمینه صدور بیمه نامه الکترونیکی، اظهارکرد: شرکت های بیمه ای پیشرفت خوبی داشتند و بیمه مرکزی هم با صدور چند بخشنامه به این موضوع کمک کرد.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا عنوان کرد: بیمه مرکزی مجوزهای جدیدی برای تاسیس شرکت های جدید بیمه ای صادر کرده که از نظر رقابتی خوب است ولی امیدوارم  که این رقابت همانند گذشته باعث ایجاد تنش در قیمت ها نشود زیرا صنعت بیمه از این بابت تحت فشار است.

عربی مزرعه شاهی،ضمن بیان اینکه صنعت بیمه در دوجنبه جای کار زیادی دارد، گفت: صنعت بیمه درمعرفی محصولات جدید و پوشش های بیمه ای که  تمامی ابعاد کسب و کارها یا ابعاد زندگی شخصی یک بیمه گذار را تحت تاثیر قراردهد جای کار زیادی دارد.

وی، معتقد است که شرکت های بیمه ای می توانند محصولاتی مبتنی بر استفاده از تکنولوژِی روز تعریف کنند معرفی اینگونه محصولات هم بردرآمدهای شرکت های بیمه تاثیرگذار است وهم بخشی از ریسک های حوزه کسب و کاریا زندگی اشخاص را می تواند پوشش دهد.

عضوهیات مدیره شرکت بیمه آسیا،یکی از نقاط ضعف صنعت بیمه را دربخش مدیریت ریسک برشمرد و تصریح کرد: صنعت بیمه در این بخش از ابزارهای روز دنیا عقب است وبسیاری از محاسبات هنوز مبتنی بر دانش قبلی بوده و برای تعیین نرخ به مباحث ریسکی توجهی نمی شود.

عربی مزرعه شاهی،تاکید کرد که حوزه ای که خیلی می تواند به بهبود شرایط کشور کمک کند ورود جدی تر به  ارزیابی ریسک و پاسخ به ریسک است با توجه به  عملیات بیمه گری که پوشش ریسک است باید به مدیریت ریسک شرکت های بیمه ای توجه بیشتری شود.

وی،آیین نامه توانگری مالی شرکت های بیمه ای را که با محاسبات بیمه مرکزی صورت می گیرد را یکی از آیین نامه هایی برشمرد که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

عربی مزرعه شاهی خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا این نکته را به مجریان بیمه ای نشان داد که آینده غیرقابل پیش بینی است و باید مدیریت ریسک را دقیق تر و جدی ترانجام دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای