شناسه خبر : 13994

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانابا افزایش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۱۵ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت های بیمه، تجارت نو، حافظ، حکمت صبا وکوثر با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۰.۳۸ درصد شد.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس  ۲۵ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای