شناسه خبر : 13954

اختصاصی چابک آنلاین؛

سرپرست مدیریت امور شعب و توسعه شبکه فروش شرکت بیمه آرمان، با اشاره به نیاز به همگرایی و هم اندیشی از سوی نمایندگان، افزود: روحیه همکاری یا کار تیمی هنوز در صنعت بیمه به آن شکل خاص خود درنیامده ونمایندگان بیشتر با هم رقابت می کنند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"مهدی رشیدپور" در گفت و گو با چابک آنلاین درخصوص علت عدم تمایل برخی  از نمایندگان حقیقی به تبدیل شدن به نمایندگان حقوقی، گفت: یکی از مزایای اصلی این تغییر در آیین نامه 83 بیمه مرکزی ذکر شده، پرداخت کارمزد و حق صدور بیشتروهمچنین تعداد باجه هایی است که می توانند در سطح کشور داشته باشند.

وی،افزود که دربرخی از شرکت ها، نمایندگانی که در رشته های متفاوت بیمه ای از توان بسیاری برخوردار بوده اند بعد از تلفیق توانستند کار تیمی بسیار قوی ارائه دهند.

رشیدپور ادامه داد: علت مغفول ماندن این موضوع نبود روحیه همکاری مابین نمایندگان  است درصورتیکه تاسیس شرکت حقوقی برای نمایندگان از نظر الزامات قانونی بسیار راحت تر است زیرا همه آزمون آموزش های بیمه مرکزی را گذرانده اند و الزامات آیین نامه 75 را دارا هستند.

وی، با بیان اینکه به نسبت 70 هزار نماینده که در صنعت فعال هستند شاید تنها 70 نمونه نماینده حقوقی موفق وجود داشته باشد، اظهار کرد: نمایندگان حقوقی برای بیمه گذاران خاص فعالیت می کنند و فقط در یک مجموعه خاص وارد می شوند در صورتیکه توانایی خیلی بیشتری دارند و به راحتی می توانند در کل کشور با مجوز باجه هایی که دارند فعالیت کنند.

سرپرست مدیریت امور شعب و توسعه شبکه فروش شرکت بیمه آرمان ادامه داد: گرایش اصلی نمایندگان حقوقی بیشتر درزمینه ثالث فروشی در شهرستان است و تمرکز پرتفوی را درتهران جمع کرده اما باجه ها در شهرستان ها با کدهای فرعی درحال فعالیت هستند.

رشیدپورتصریح کرد: بیمه گذاران به نمایندگان حقوقی به دلیل اینکه در ذیل قانون تجارت قرارمی گیرد اعتماد بیشتری خواهند داشت که این امر ظرفیت بیشتری برای ضریب نفوذ بیشتر صنعت بیمه ایجاد می کند.

وی، با بیان اینکه در بخش کارگزاران بیمه ای هم همین اتفاق افتاده، گفت: بسیاری از کارگزاران حقوقی موفق تر از کارگزاران حقیقی هستند که آن هم به دلیل اعتماد بیمه گذاران به قانون تجارت و تضامین و تائیدیه های خاصی است که این قانون برای شرکت های حقوقی در نظر گرفته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای