شناسه خبر : 13912

به مناسبت فرارسیدن روز ۱۳ آذر؛ روز بیمه

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین، تفاوت مشهود دراین یکسال را جهت گیری ورویکرد صنعت بیمه به عرضه محصولات بر بسترهای الکترونیکی و فضای دیجیتالی برشمرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "محمد حیدری" به مناسبت فرارسیدن روز ۱۳ آذر، روز بیمه ، در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: اصالت دادن به سیستم الکترونیکی و حذف اسناد کاغذی،رویکرد اصلی صنعت بیمه دراین یکسال بود که این نگرش نقطه عطف صنعت بیمه برای ورود به یک دوره جدید است.

وی، با بیان اینکه جبران کسری ذخایر معوق به خصوص در حوزه بیمه نامه شخص ثالث از اتفاقات خوب این سال بود، افزود: همچنین ورود مناسب شرکت های بیمه ای به بازارهای مالی، ملموس بودن تغییردرترکیب پرتفوی صنعت بیمه که بیمه نامه های زندگی و بدنه اتومبیل نقش بارزتری را ایفا کردند ،همگی از اتفاقات خوب این سال بوده است.

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین تصریح کردکه همگرایی سندیکای بیمه گران با بیمه مرکزی منجر به اقدامات شایسته عملی در احقاق حق صنعت بیمه با سایر سازمان ها همانند مطالبات شهرداری بابت عوارض محلی و پیگیری گزارشات هزینه کرد موثر عوارض شخص ثالث اتومبیل بوده که بسیار با اهمیت است.

حیدری، بیان کرد: تغییرات در صنعت بیمه از جنس مقطعی نیست بلکه از نوع فرآیندی است و در حوزه ایجاد بسترهای لازم برای عرضه محصولات بیمه در بسترهای الکترونیکی و شناساندن مظلومیت صنعت بیمه درتحمیل عوارض متعددو بازدارنده کسب و کار،، اقدامات شایسته ای انجام شده که تحقق کامل آن نیاز به پیگیری مستمر دارد.

وی اذعان داشت که صنعت بیمه در زمینه های ساده سازی کسب و کارو سهولت اجرای مقررات بالا دستی نیاز به بازنگری و به روز رسانی داشته ودرحوزه روابط فعالین داخل صنعت بیمه  اعم از شرکت های بیمه ای، شبکه فروش و بیمه مرکزی به گونه ای که هم اصل رقابت و هم اصل اختیارشرکت های بیمه  ای، هم امر هدایت بازار بیمه و نظارت سازمان ناظر ساده سازی شود،، هنوزنیاز به کار و اصلاح دارد.

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین درپاسخ به این سوال که آیا اراده ای به ایجاد تغییرات بنیادی درصنعت بیمه وجود دارد؟، گفت: پاسخ کاملا مثبت است، اقداماتی که توسط بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران انجام شده بیانگر اراده به تغییر بنیادی در صنعت بیمه است.

حیدری افزود: صنعت بیمه یک حلقه از زنجیره اقتصاد است و خدمتی کاملا بین رشته ای است و لازمه تحقق تغییرات اساسی، پذیرش همکاری سایر سازمان ها است که صنعت بیمه به لحاظ ماهیت ، ارائه دهنده خدمت است و نیاز جدی به شنیدن صدای صنعت بیمه در حوزه های تصمیم گیری کلان کشور وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد که با وجود تلاش های صورت گرفته، حرکت مبتنی به خواست مشتریان در صنعت بیمه به کندی صورت می گیرد که عوامل متعددی دارد،ازجمله محدودیتی که در حوزه فناوری اطلاعات با آن مواجه است تا بتواند زنجیره پوشش بیمه ای و خدمات آن را برای مشتریان کامل کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای