شناسه خبر : 13865

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرسرمایه گذاری و اقتصادی شرکت بیمه کوثر، معتقد است که سهام آن دسته از شرکت‌های بیمه‌ای که توانستند ساختار سرمایه‌ای خود را تغییر داده و اصلاح کنند دربازار سرمایه بهتر است و بیشتر مورد توجه قراردارند.

چابک آنلاین،زهرا نامداری،"نوید خاندوزی"، در گفت‌وگو با چابک آنلاین، افزود:سهام بعضی از شرکت های بیمه ای  در بازارسرمایه بیشتر مورد توجه قرارگرفته چراکه این شرکت‌ها در سال‌های اخیر توانستند ساختارسرمایه خودرا  تغییر دهند و به سمت سرمایه گذاری‌های مولد حرکت کرده و از سرمایه گذاری در بخش ملک و سپرده های بانکی فاصله گرفته اند که درنهایت منجر به فراهم شدن شرایط بهتر برای این شرکت ها در بازارسرمایه شده است.

وی با بیان اینکه "به چند دلیل سهام برخی از شرکت های بیمه ای در بازار سرمایه کمتر مورد توجه قرار گرفته، گفت: اول اینکه این دسته از شرکتها نتوانسته اندسودآوری قوی که سهامداران در بازارسرمایه به‌دنبال آن هستند، ایجاد کنند.

خاندوزی، افزود: ازسوی دیگر شرکت های بیمه ای دارایی های بسیار دارند اما نتوانسته اند از دارایی های خود به خوبی استفاده کنند.

به گفته خاندوزی، رشد سهام شرکت های بیمه ای رشدی متناسب با بازار سرمایه و تورم در اقتصاد پیش رفته و فراتر ازآن نبوده است.

وی، در خصوص دورنمای سهام صنعت بیمه در بازار سرمایه، گفت: روزهای بهتری در راه است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای