شناسه خبر : 13818

اختصاصی چابک آنلاین؛

در سال گذشته ۱۱۹۶۱۳۲ نوزاد درکشور متولد شدکه این مقدار نشان می دهدتعداد ولادت ثبت شده سال ۹۸ نسبت به سال ماقبل از آن ۱۷۰۳۸۷ نفر کمتر شده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، تعداد ولادت ثبت شده در سال 97 حدود 1366519 نفر بوده است.

در سال گذشته میزان ولادت پسران 36834 نفر بیشتر از دختران بوده است، از این آمار616483نوزاد پسر و 579649 نوزاد دختر متولد شده است.

همچنین، تعداد ازدواج ثبت شده در سال گذشته به رقم 530225 مورد رسید، این مقدار نشان می دهد که تعداد ازدواج ثبت شده سال 98 نسبت به سال ماقبل از آن 22669 مورد کمتر شده است.

این گزارش نشان می دهد که تعداد طلاق ثبت شده در سال گذشته به رقم 174831 مورد رسید که نسبت به سال ماقبل از آن 2091 مورد کمتر شده است.

photo_2020-11-24_11-19-34

ارسال نظر

خدمات بیمه ای