شناسه خبر : 13682

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۱۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۴.۶۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه رازی  بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۳۶ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تعاون با افزایش ۰.۰۲ درصد شد.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۱ شرکت قرمز پوش و ۱۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای