شناسه خبر : 13662

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۴.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه رازی  بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با افزایش ۲.۳۵ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۱۰.۱۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۰.۴۴ درصد شد.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش و ۱۵ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای