شناسه خبر : 13642

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۳.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۱.۳۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با کاهش ۱.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه سینا و رازی  بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۳.۵۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۰۸ درصد شد.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه حکمت صبا در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۳ شرکت قرمز پوش و ۹ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای