شناسه خبر : 13680

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت بیمه سینا، درتوصیف علت افزایش زیاد مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی این شرکت ابراز داشته که این مقدار،عمدتا ناشی از افزایش مطالبات شرکت های بیمه ایران و دانا،به مبلغ ۵۷۳۹۲۰ میلیون ریال، به علت تسعیر نرخ ارز در ۳۱ شهریور۹۹ بوده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، رضاجعفری، این اظهارات را در نامه ای خطاب به  فرابورس آورده است.

فرابورس به تازگی، درخصوص افزایش 116 درصدی مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی شرکت بیمه سینا درنیمه نخست امسال به نسبت سه ماهه همان سال، توضیح خواسته است.

مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی شرکت بیمه سینا  در سه ماه سالجاری، ۴۹۳,۲۱۹ میلیون ریال بوده، که این رقم در نیمه نخست امسال، به عدد ۱,۰۶۷,۱۳۹ میلیون ریال رسیده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای