شناسه خبر : 13671

اختصاصی چابک آنلاین؛

تعداد حادثه دیدگان شغلی برحسب زمان حادثه برای افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، سال گذشته به رقم،۲۱۵۶۲ مورد رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، در این بررسی مشخص شده که بیشترین تعداد حادثه، در سال گذشته در صبح با 17698 مورد اتفاق افتاده است.

دررتبه های بعدی، تعداد حادثه در شب با 2084 مورد و آخرین رتبه مربوط به حادثه در عصر با 1780 مورد بوده است.

photo_2020-11-14_09-12-40

ارسال نظر

خدمات بیمه ای