شناسه خبر : 13617

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۲.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۸۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۴.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه سیناو رازی بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۲.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۰۳ درصد شد.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه حکمت صبا ومیهن در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۶ شرکت قرمز پوش و ۵ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای