شناسه خبر : 13597

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۲.۵۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۱۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۴.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه سیناو تجارت نو بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۴.۷۸ درصد اختصاص یافت.

شرکت بیمه رازی امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه حکمت صبا ومیهن در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۹ شرکت قرمز پوش و ۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای