شناسه خبر : 13586

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۱.۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۳.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه رازی، سیناو اتکایی امین بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۴.۴۴ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۱۴ درصد شد.

شرکت بیمه حکمت صبا امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۲ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۸ شرکت قرمز پوش و ۳ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای