شناسه خبر : 13594

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر بیمه اشخاص شرکت بیمه کارآفرین بیان کرد: بعد از شیوع ویروس کرونا صدور بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به ایران بالای ۹۵ درصد کاهش داشته است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"سعید بیژنی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: شرکت های بیمه ای درحال حاضر یکسری چالش هایی با بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به ایران دارند که این عوامل به دودسته خارج از صنعت و داخل صنعت بیمه برمی گردد.

وی،شیوع ویروس کرونا در چند ماه اخیر را یکی از چالش های خارج صنعت بیمه در رابطه با این بیمه نامه  مطرح کرد و افزود: ورود اتباع خارجی به ایران کم شده و صدور این نوع بیمه نامه هم به 1 تا 2 درصد رسیده که منجر به کاهش فروش این نوع بیمه نامه شده است.

مدیربیمه های اشخاص شرکت بیمه کارآفرین خاطرنشان کرد که بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی، بیمه نامه سوددهی برای شرکت ها بوده و بیمه گران تمایل زیادی به صدور این بیمه نامه دارند.

بیژنی اظهارکرد: آیین نامه 77 حق بیمه را براساس یورو محاسبه کرده اما زمانی که شرکت بیمه ای، بیمه نامه را صادر می کندریالی درسیستم فنی ثبت می شود واین تبدیل یوروبه ریال هم در بخش صدورحق بیمه و هم دربخش خسارت نیازبه یک نرخ تسعیرارز به صورت مبنا دارد.

وی، با اشاره به آیین نامه 77.1 که مکمل آیین نامه 77 است، گفت: در این آیین نامه اشاره شده که نرخ تسعیر ارز براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی تعیین می شودکه هنوز دستورالعمل ابلاغی در این خصوص وجود ندارد.

مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه کارآفرین، یکی ازچالش های داخلی صنعت بیمه را نوسانات نرخ ارز برشمرد و ادامه داد: چالش دیگری که دراین آیین نامه دیده می شود این است که نرخ حق بیمه بر اساس سن شخص بیان شده و به نسبت هر تعهد نرخ حق بیمه وجود ندارد که شرکت های بیمه ای بتوانند منعطف کارکنند.

بیژنی تاکید کرد:درشرایطی که حق بیمه به صورت ارزی مشخص شده بهتر است که به صورت ارزی نیزدریافت شود زیرا دریافت حق بیمه به صورت ریالی باعث شده که برخی شرکت ها دچار مشکل شوند که با دریافت حق بیمه به صورت ارزی در پرداخت خسارت ها هم به شرکت های بیمه ای کمک بزرگی می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای