شناسه خبر : 13577

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر ریسک و اکچوئری شرکت بیمه آرمان بیان کرد: یکی از مشکلات آیین نامه ۹۴ این است که به بخش ظرفیت پذیرش ریسک و توانگری مالی در آیین نامه ۶۹متصل نیست که باعث می‌شود آیین نامه ۹۴ در یک مسیر و آیین نامه توانگری مالی در مسیری دیگر حرکت کند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"بهنام شهریار" درگفت وگو با چابک آنلاین، درباره آیین نامه 94 (آیین نامه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای )گفت: نرخ گذاری کردن بر اساس این شاخص ها به خصوص که داده های بسیاری از این شاخص ها در شرکت های بیمه ای موجود نیست، امکانپذیر نخواهد بود.

وی افزود: ابتدا باید آیین نامه 69(آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه) اصلاح شود یعنی بخش ظرفیت پذیرش ریسک شرکت های بیمه ای اصلاح شود.

مدیرریسک و اکچوئری شرکت بیمه آرمان خاطرنشان کردکه آیین نامه 94، مشابه طبقه بندی ریسک است یعنی اینکه طبقات مختلف ریسک در رشته های مختلف مشخص شود.

وی، با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود را حساسیت ریسک پایین آیین نامه 69  برشمرد و ادامه داد: این آیین نامه نیاز به اصلاحات دارد و مشکل دیگر این است که آیین نامه 94 باید به مخرج کسر توانگری متصل شود.

وی اذعان داشت که این اتصال وجود ندارد که باعث می شود آیین نامه 94 در یک مسیر و آیین نامه توانگری مالی در مسیری دیگر حرکت کند و این دو باهم همگرا نمی شوند.

مدیرریسک و اکچوئری شرکت بیمه آرمان تصریح کرد: درتمام دنیا اتصال این دو آیین نامه ایجاد می شود زیرا  آیین نامه 94 هم جزئی از مدیریت ریسک بیمه گری است.

شهریار با اشاره به اینکه واحدهای ریسک در شرکت های بیمه ای هنوز به درستی راه نیفتاده اند، گفت: شرکت های بیمه ای درحال حرکت به این سمت هستند اما سرعت باید کمی بیشتر شود .

مدیرریسک و اکچوئری شرکت بیمه آرمان، اظهارکرد: درحال حاضر آیین نامه 93 به 94 و آیین نامه 94 به 69 متصل نیستند اگر این اتصال برقرارشود بسیاری از مشکلات آیین نامه 94 برطرف می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای