شناسه خبر : 13568

سازمان برنامه و بودجه گزارش داد، ۸۹ درصد اعتبار ۵۰۰ میلیون یورویی از محل صندوق توسعه ملی به وزارت بهداشت اختصاص یافته است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه کرد کلی یک میلیارد یورو صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا را گزارش داد.

تخصیص اعتبار به مجموعه دستگاه‌های ذی‌ربط به صورت مرحله‌ای و همچنین ریالی بوده که براساس میزان ارز آزاد شده توسط صندوق توسعه ملی در هر مرحله و تبدیل ارز به ریال بر اساس نرخ روز ارز نیمایی توسط بانک مرکزی صورت گرفته است.

ابلاغ تخصیص در هر مرحله با توجه به میزان واریزی بانک مرکزی و سرفصل هزینه‌های قابل انجام براساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موارد بهداشتی و درمانی) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (بیمه بیکاری) صورت گرفته است.

تخصیص اعتبار صورت گرفته به دانشگاه شهید بهشتی بابت ساختمان جدید دانشکده فناوری‌های نوین مطلقاً از اعتبارات مذکور نبوده و این موضوع براساس مستندات موجود قابلیت راستی آزمایی دارد.

با توجه به واریزی‌های صورت گرفته توسط بانک مرکزی، آخرین وضعیت تخصیص اعتبار صورت گرفته تا تاریخ ۱۳۹۹.۸.۸ بشرح جدول ذیل می‌باشد: (مبالغ به میلیارد ریال)

13990814000507_Test_NewPhotoFree

براساس اعلام دولت 500 میلیون یورو تا پایان مهرماه برای مقابله با کرونا هزینه شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای