شناسه خبر : 13537

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی گفت: حدود ۵ درصد ازکل هنرمندان صنایع دستی کشور از حمایت‌های دولتی سازمان تامین اجتماعی بهره مند هستند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "حسین بختیاری" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: هنرمندان صنایع دستی از کم برخوردارترین گروه در حوزه اشتغال به خصوص خدمات بیمه ای هستند.

وی اظهارکرد: تنها بیمه ای که برای این قشر وجود دارد، بیمه تامین اجتماعی تحت عنوان بیمه قالیبافان و صنایع دستی شناسه داراست که حدود 5 درصد از کل هنرمندان صنایع دستی کشور از حمایت های دولتی بهره مند می شوند.

مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی خاطرنشان کرد که تعداد کمی از هنرمندان صنایع دستی که  در کارگاههای صنایع دستی مشغول به کار هستند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارداشته و تعدادی هم تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی عشایر قراردارند.

بختیاری با بیان اینکه درصد بسیار ناچیزی از 5 درصدی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند دارای بیمه تکمیل درمان هستند، گفت: هزینه بیمه تکمیل درمان به نسبت درآمد هنرمندان صنایع دستی مبلغ قابل توجهی است که توان پرداخت آن را ندارند.

وی تصریح کرد: آماری که  در مورد تعداد هنرمندان صنایع دستی گفته می شود تا 2.5 میلیون نفرعنوان شده ولی آنچه که طبق ثبت نام هنرمندان در سامانه صدورمجوزهای فعالیت در معاونت صنایع دستی کشور وجود دارد حدود 500 هزارنفر است.

مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی بااشاره به جایگاه صنایع دستی ایران دررتبه سوم دنیا، افزود: متاسفانه این موضوع تنها در کلام وجود دارد و از نظر جایگاه تثبیت شده به آن نقطه نرسیده ایم.

بختیاری اذعان داشت که، آثار خوبی توسط  هنرمندان معاصر رقم زده شده ولی در شناساندن و معرفی این آثار شاهد اتفاقات خوبی نبوده و نتوانستیم جایگاه خود را دردنیا تثبیت کنیم.

وی تعداد اعضای مجمع را در تهران بیش از 5 هزارنفربرشمرده و ادامه داد: مجمع هنرمندان صنایع دستی در ده استان کشور شعبه فعال دارد که به تناسب از 500 نفر به بالا در آنها عضو هستند و در برخی از شهرها همانند اصفهان حدود 4 هزارنفر عضو وجود دارد.

مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی اظهارکرد: تاکنون خدمات متفاوتی از سوی شرکت های بیمه ای ارائه می شود اما اینکه سازمان یافته باشد و تفاهم نامه مدونی با جامعه هنرمندان صنایع دستی وجود داشته باشد سراغ ندارم.

بختیاری ادامه داد: در مجلس درحال مذاکره و گفتگو هستیم و هنوز هم به راه حلی برای رفع مشکل بیمه هنرمندان صنایع دستی دست نیافته ایم.

مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی، گفت: شرکت های بیمه ای طرحی را در قالب یک بسته جامع بیمه ای که شامل بیمه نامه درمانی، عمرو مسئولیت می شود را با راهکارهای موثر ساختاری که قابلیت اجرایی داشته باشد ارائه دهند.

بختیاری اظهارکرد: شاید بدینوسیله هنرمندان ترغیب به خرید بیمه نامه شده و بتوان با سرانه مشخصی که درخور حوزه هنرمندان باشد از جمعیت میلیونی هنرمندان صنایع دستی در زمینه خدمات بیمه ای حمایت شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای