شناسه خبر : 13467

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۴.۵۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۱.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرا بورس به نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۱.۱۶ درصد اختصاص یافت.

 حجم خرید و فروش شرکت های بیمه رازی و تعاون در روز جاری یکسان بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۲۰ شرکت قرمز پوش و ۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای