شناسه خبر : 13450

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۶۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۴.۱۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سینا بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرا بورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۴.۷۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۲ درصد شد.

 حجم خرید و فروش شرکت بیمه رازی در روز جاری یکسان بوده است.

در روز جاری از ۲۲ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۷ شرکت قرمز پوش و ۴ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای