شناسه خبر : 13462

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ملت، دو کارکرد و وظیفه اصلی شرکت‌های بیمه‌ای را افزایش ایمنی و کاهش هزینه در جامعه دانست و اظهار کرد که بیمه باید به عنوان یک ضرورت در تمام فرآیندهای نظام‌های مهندسی،صنفی ، صنعتی و اداری حضور داشته باشد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بهروز اسدنژاد، در گفت‌وگوبا چابک آنلاین،گفت: برای هر چیزی بایدیک تحقیقات میدانی انجام داد اما متاسفانه درحال حاضر در اتاق های در بسته،برای نیاز بیمه ای مشتریان تصمیم گیری می شود،درحالیکه باید ابتدا به سراغ مردم رفت و نیاز بیمه ای آنها را درک کرد.

وی، با طرح این پرسش که "زمانی که 65 درصد پرتفوی شرکت های  بیمه ای از یک بیمه نامه اجباری است چه نیازی به پژوهش دارد" خودپاسخ داد: شرکت های بیمه ای زمانی به دنبال پژوهش می روند که بازار رقابتی باشد در حالیکه  الان 90 درصد پرتفوی نمایندگان بیمه ای ثالث است.

وی، اذعان داشت که در یک چنین شرایطی،بازاریابی، پژوهش و رقابت چندانی اتفاق نمی افتد پس نیاز است که شرکت های بیمه ای به فکررقابت و رضایت بیشتر مشتری باشند.

اسدنژاد،مدعی شدکه برخی شرکت های بیمه ای محصولات 70 سال قبل را به فروش می رسانند.!

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ملت، اظهار کرد: به عنوان مثال در بیمه آتش سوزی، خطر صاعقه به عنوان خطر اصلی نوشته شده در حالیکه سه چهارم ایران کویر است، بنابراین مشخص است که این بیمه ترجمه شده از یک کشورجزیره‌ای بوده و شاید در آنجا یک خطر اصلی باشد اما در کشور ما نمی تواند خطر اصلی باشد.

اسدنژاد، بیان کرد:شرکت های بیمه ای  با استانداردارتباط کمتری دارند و به همین دلیل "وضع موجود" را با هرکیفیتی بیمه می کند چراکه به‌دنبال نقدینگی است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای