شناسه خبر : 13078

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضوهیات مدیره شرکت بیمه ملت، اظهارکردکه فرد محور کردن پوشش‌ها و خدمات بیمه، مستلزم شناخت هرچه بیشتر بیمه‌گذار، محیط زندگی و سبک رفتار فردی است که بدون استفاده از فناوری، بصورت اثربخشی قابل اجرا شدن، نیست.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "سیدمحمدمهدی بهشتی‌نژاد"، در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، تسهیل ارائه خدمات، ارتقا دسترسی، سفارشی سازی خدمات مبتنی بر نیازهای بیمه‌گذار را از فلسفه‌های صدور کارت هوشمند برشمرد و افزود: صنعت بیمه، صنعتی پیچیده، متنوع و چند بعدی است که حرکتی اینچنین، مستلزم تدوین راهبردهای اثربخش و کارآمد و تمهید بستر قانونی، فرهنگی و فناورانه آن است.

به‌تازگی فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارکرده که وقت آن رسیده که تمامی بیمه‌ها طرح محور شده و با صدور یک کارت بیمه هوشمند هر فرد بتواند بیمه‌نامه‌های متناسب با شرایط زندگی خود را تهیه کند.

دژپسند گفته که حرکت به سمت کارت بیمه هوشمند سبب ایجاد رقابت بیشتر و در نتیجه نوآوری در میان شرکت‌های بیمه‌ای خواهد شد. 

یک عضوهیات مدیره شرکت بیمه ملت، گفت که بخشی از موفقیت در حوزه کارت هوشمند مرتبط به صنعت بیمه و بخشی دیگر به خارج از صنعت بیمه مربوط است و افزود: برای نمونه دسترسی صنعت بیمه به پروفایل افراد، از قبیل وضعیت اعتباری، ویژگی‌های جمعیت شناختی، شخصیتی و رفتاری افراد توسط صنعت بیمه، مستلزم تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های منطبق با حریم خصوصی افراد است.

وی،اظهارکرد: صدور کارت هوشمند بیمه، مستلزم یک بستر یکپارچه و قدرتمند فناورانه است که طیف گسترده و وسیعی از ابتکارات تکنولوژیک گرفته تا اینترنت اشیاء،تحلیل‌گرها و هوش مصنوعی را شامل می‌شود.

به اعتقادبهشتی‌نژاد،یکی از مصادیق این یکپارچه سازی را اتصال بانک‌های اطلاعاتی و تحلیلی تمام بازیگران زنجیره خدمات تامین بیمه شامل ارزیابان خسارت، مراکز درمانی، اورژانس، آتش نشانی بازنجیره ارزش خدمات بیمه دانست تا هرگونه اطلاعات مرتبط با نیازها و ویژگی‌های بیمه‌ای افراد قابل دسترس و تحلیل باشد. 

وی،در پاسخ به این پرسش که " چراتاکنون باوجود اینکه بسیاری از بخش‌های زندگی به سمت هوشمندشدن حرکت کرده، اماصنعت بیمه از انجام چنین کاری عقب مانده است؟"، گفت: اول اینکه این موضوع بیشتر به ماهیت کسب و کار بیمه برمی‌گردد، واقعیت این است که بسیاری از رشته‌های بیمه، دارای پیچیدگی‌های خاص خود هستندکه فرآیندخرید آن مستلزم مذاکرات رودرو و در برخی دیگر نیز نیازمند ارزیابی ریسک توسط بیمه‌گر است.

بهشتی‌نژاد، ادامه داد: بیمه ازجمله خدمات به حساب می‌آید، بنابراین روابط دوسویه بیمه‌گر وبیمه‌گذار تاثیر زیادی درجلب اعتماد بیمه‌گذار ایفا می‌کند ودر نتیجه فرآیند الکترونیکی خدمات بیمه،مستلزم طی مسیری طولانی‌تر در مقایسه با خدمات ساختار یافته و استانداردی چون خدمات بانکی است.

وی، ادامه داد: صنعت بیمه دیر زمانی نیست که از قالب انحصاری خود خارج شده و درسیستم دولتی، بیشتر بربعد حمایتی صنعت بیمه تا توجه به نوآوری آن تاکید می‌شد بنابراین توسعه فناورانه صنعت بیمه بعنوان یک عامل ارتقاء رقابت پذیری و رضایت بیمه گذار اولویت ها به حساب نمی‌آمد.

این‌عضو هیات مدیره شرکت بیمه ملت، گفت که موضوع کارت هوشمند بیمه مانند هرنوآوری دیگر دارای یک  فرآیند است که باید بگذرد و اگر به دید یک محصول به کارت هوشمند بیمه نگاه کنیم، مراحل توسعه آن، معرفی به بازار و رشد  را در پیش رو دارد، هم اکنون صنعت بیمه در مرحله‌ای از احساس ضرورت به تغییر در نحوه انجام کسب و کار و مدل تجاری خود رسیده  که ظرفیت و آمادگی توسعه این محصول را دارد.

بهشتی‌نژاد بابیان اینکه به آینده صدور کارت هوشمند بیمه خوشبین است، افزود: این شکل از کسب و کار برای صنعت بیمه اجتناب ناپذیر است.

این‌عضو هیات مدیره شرکت بیمه ملت، اضافه‌کرد: اینها همه به همراه فشار به شرکت‌های بیمه برای افزایش رقابت پذیری، ارتقاء سهولت و دسترسی بیمه‌گذار به خدمات بیمه و بهره وری عملیاتی، انتظاراتی را برای تغییر کسب و کار بیمه گری در بازار هدف ایجاد کرده است.  

بهشتی‌نژاد، اذعان داشت که با این حال کارت هوشمند بیمه نیز همانند دیگر انواع فناوری‌ها نیاز به برنامه‌ها و پروژه‌های طرح و توسعه‌ای دارد تا با تمهید همه الزامات، بویژه الزامات قانونی و فناورانه، اجرا و در یک زمان قابل قبول به فاز بهره وری نوآوری وارد شود که دراین صورت کارت اعتباری بیمه می‌تواند به توسعه بیش از پیش صنعت بیمه در کشور کمک کند، دسترسی بیمه گذاران را افزایش دهد و محصولات مطابق با نیازها، ویژگی‌ها و توان وتمایل به پرداخت بیمه گذار ارائه دهد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای