شناسه خبر : 13427

اختصاصی چابک آنلاین؛

یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت بیمه تعاون در گفت و گو با چابک آنلاین: تعدادی از کارشناسان معتقدند که درصد کارمزدها حذف شود و به صورت آزاد در اختیار شرکت‌های بیمه‌ای باشد، عده‌ای دیگر معتقدند که نظارت های بیمه مرکزی براجرای آیین نامه کارمزد در خصوص نحوه پرداخت درصدها و رعایت سقف‌ها باید سختگیرانه تر باشد

ارسال نظر

خدمات بیمه ای