شناسه خبر : 13395

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه کشور درسالی که گذشت، رقمی حدود ۱۴۹ میلیارد تومان بابت تبلیغات ،فرهنگ سازی و آشنایی مردم با فرهنگ بیمه‌ای هزینه کرده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این بررسی خبرنگار چابک آنلاین که مربوط به هزینه آگهی و تبلیغات و فرهنگ سازی 23 شرکت بیمه ای فعال صنعت بیمه در سال گذشته بوده ،نشان می دهد که شرکت های بیمه ملت ، نوین وسرمد رتبه اول تا سوم بیشترین رقم اختصاص داده شده بابت آگهی و تبلیغات را ازآن خود کرده اند.

به عبارتی،شرکت های بیمه ای ملت ، نوین و سرمد به ترتیب 179 ،177، 162 میلیارد ریال برای تبلیغات خود در سال مورد اشاره در نظر گرفته اند.

درمقابل، شرکت های بیمه ای اتکایی ایرانیان ، حافظ و اتکایی امین هم در بین این 23 شرکت بیمه ای  کمترین رقم را برای تبلیغات و آگهی سال گذشته خودمد نظر داشته اند.

تبلیغات و بازاریابی با هدف افزایش فروش محصولات بیمه ای،همواره یکی از راههای افزایش فروش  محصولات شرکت‌ها به شمار رفته است.

ناگفته پیداست که انجام تبلیغات پیوسته درکنار ارایه محصول با کیفیت وپرداخت به موقع خسارت منجر به افزایش فروش محصول و رشد درآمد شرکت های بیمه ای  خواهد شد.

photo_2020-10-20_09-58-17

ارسال نظر

خدمات بیمه ای