شناسه خبر : 13373

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۸۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با کاهش ۲.۰۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه رازی وکارآفرین بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۳.۴۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن نماد شرکت  بیمه آرمان با افزایش ۰.۵۲ درصد بوده است. 

 حجم خرید و فروش شرکت بیمه حافظ در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۲۰ شرکت قرمز پوش و ۳ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای