شناسه خبر : 13357

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۴.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه دانا و پارسیان بود که ۲.۶۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۴.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه رازی بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۴.۸۶ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن نماد شرکت  بیمه آرمان با افزایش ۰.۲۹ درصد بوده است. 

درروز جاری حجم خرید و فروش شرکت بیمه حکمت صبا برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۲۱ شرکت قرمز پوش و ۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای