شناسه خبر : 13333

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۳.۲۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۳.۲۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۴.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه رازی بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۳.۹۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن نماد شرکت های بیمه زندگی آرمان و معلم با افزایش ۱.۴ درصد بوده است. 

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۳ شرکت قرمز پوش و ۱۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای