شناسه خبر : 13315

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۵۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۱.۱۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۴.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه حافظ و رازی بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۴.۲۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۴۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۴.۵۳ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۲ درصد بوده است. 

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۳ شرکت قرمز پوش و ۱۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای