شناسه خبر : 13304

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۳.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۱.۱۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۴.۱۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۴.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با افزایش ۳.۰۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۴.۷۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۲۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۵ شرکت قرمز پوش و ۹ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای