شناسه خبر : 13248

اختصاصی چابک آنلاین؛

درحال حاضر۲۶ شرکت فعال در بازار سرمایه وجود دارد که ۶ شرکت دربازار بورس و ۲۰ شرکت در بازار فرابورس فعال هستند .

چابک آنلاین، بهاره جرباشی، دراین بررسی مشخص شدکه از 26 شرکت بیمه ای فعال در بورس وفرابورس،نماد 8 شرکت در بازارپایه زرد فرابورس قراردارد.

همچنین از 6 شرکت بیمه ای فعال در بازار بورس، شرکت های بیمه ای البرز و آسیا درتابلوی اصلی بازار اول بورس وشرکت های بیمه ملت،پارسیان و دانا در تابلوی فرعی بازار اول بورس و شرکت بیمه ما،در بازاردوم بورس قراردارند.

براساس همین گزارش، جایگاه  6 شرکت بیمه ای، نوین، زندگی خاورمیانه، سامان، پاسارگاد، دی و اتکایی ایرانیان دربازار اول فرابورس است.

همچنین شرکت تازه تاسیس بیمه زندگی باران نیز در بازار سوم فرابورس فعال است.

photo_2020-10-06_14-31-25

ارسال نظر

خدمات بیمه ای