شناسه خبر : 13172

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۴.۶۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۴.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۱۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۳.۳۶ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۳ درصد بوده است. 

در روز جاری از ۲۰ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش و ۱۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای