شناسه خبر : 13056

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت‌های بیمه دی، پاسارگاد و کوثر بیشترین سود خالص هر سهم را کسب کرده‌اند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، یک بررسی از وضعیت صورت های مالی سال گذشته 27 شرکت بیمه ای فعال در صنعت بیمه کشور نشان می دهد  که بالاترین سود خالص هر سهم  به ترتیب از آن شرکت های بیمه ای  دی، پاسارگاد و کوثر بوده است.

براین اساس،شرکت های بیمه دی، پاسارگادو کوثر به ترتیب1790 ، 1163و 982 ریال سود خالص هر سهم را از آن خود کرده اند.

درمقابل شرکت های بیمه ای میهن، زندگی باران وتعاون هم کمترین سود خالص هر سهم صنعت بیمه را در سال 98  به خود اختصاص  داده اند.

جالب تراینکه درمقایسه وضعیت صورتهای مالی شرکت های بیمه ای مشخص شدکه 5 شرکت زیان ده سال سال 97 در سال 98 به سوددهی رسیده اند.

photo_2020-09-25_09-15-28

ارسال نظر

خدمات بیمه ای