شناسه خبر : 12977

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۴۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۱.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۷۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۵ درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۶ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۳ شرکت قرمز پوش و ۳شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای