شناسه خبر : 12924

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۰.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۰.۶۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۴.۷۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۰.۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۰۹ درصد اختصاص یافت کمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۹ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۴.۶۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۰.۶۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۷ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش و ۱۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای