شناسه خبر : 12906

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۳.۳۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۰.۸۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۴.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۲.۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۴.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه سینا با افزایش ۰.۴۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۸ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۲ شرکت قرمز پوش و ۶ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای