شناسه خبر : 12893

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۴.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۰.۲۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۴.۲۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سامان بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن نماد بیمه سینا با افزایش ۰.۹۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۹ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۵ شرکت قرمز پوش و ۴ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای