شناسه خبر : 12877

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۳۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۴.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۰.۱۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۱.۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن نماد بیمه پارسیان با افزایش ۰.۲۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با افزایش ۲.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن نماد بیمه کوثر با افزایش ۰.۰۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۰ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۱ شرکت قرمز پوش و ۹ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای