شناسه خبر : 12899

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران بیان کرد که در حال حاضر بیمه‌نامه‌ای تحت عنوان بیمه طلا وجواهر تعریف نشده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "آیت محمدولی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: درحال حاضر تعداد اندکی از اعضای اتحادیه ازبیمه نامه آتش سوزی و سرقت استفاده می کنند ولی بیمه نامه ای که مختص طلا و جواهرات باشد وجود ندارد زیرا اینکه این بیمه نامه باید برچه اساس و پایه و قیمتی انجام شود مشخص نیست.

وی، افزود: اگر شخصی بخواهد 100 گرم طلای خود را با قیمت 1 میلیون تومان بیمه کند واگر چند ماه بعد مشکلی برای آن مقدار طلا پیش بیاید، قیمت طلا تغییر یافته و بیمه خسارت را بر چه مبنایی پرداخت خواهد کرد، به دلیل همین نوسانات شدید قیمت است که همچین بیمه نامه ای تاکنون تعریف نشده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد که برای تعریف چنین بیمه نامه ای اتحادیه باید با  مدیران صنعت بیمه نشستی بگذارد، اگر بیمه نامه ای تعریف شودکه منافع کلی صنعت در آن لحاظ شود حتما از سوی اعضای اتحادیه استقبال خواهد شد.

محمد ولی اذعان داشت: درهرحال با توجه به شرایط کنونی باید دید که صنعت بیمه چه نوع بیمه نامه ای را معرفی می کند.

وی توضیح داد که نحوه برخورد شرکت های بیمه ای در هنگام پرداخت خسارت مهم است اگر شرکت بیمه ای خسارت را به قیمت روز وقوع خسارت محاسبه کرده و بپردازد مورد استقبال اعضای اتحادیه قرار خواهد گرفت اما اگر خسارت بر اساس قیمت روز انعقاد قرارداد محاسبه شود هیچ کسی استقبال نخواهد کرد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اظهارکرد: استقبال طلافروشان از بیمه نامه طلا و جواهر به نوع برخورد صنعت بیمه با نوسان قیمت طلا بستگی دارد.

تعداد اعضای اتحادیه طلا و جواهر رتهران در حال حاضر، حدود 2800 عضو دارای پروانه و 2800 عضو بدون پروانه است.

گفته می شود که در کل حدود 7 هزار واحد صنفی طلاو جواهر درتهران فعال هستند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای