شناسه خبر : 12885

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود ایران بیان کرد: انجمن درشش سال گذشته هیچگونه گزارشی از نارضایتی اعضای خود بابت خدمات شرکت‌های بیمه‌ای نداشته است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "محسن مخبری" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: این انجمن در زمینه بیمه نامه حمل بار با شرکت های بیمه ای فعالیت داشته و از عملکرد آنها هم راضی است.

وی اظهارکرد: اعضا از طریق انجمن تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرارندارند وهرشرکت به صورت مستقل اعضای خود را بیمه کرده است.

اعضای حقیقی وحقوقی حال حاضرانجمن واردکنندگان سم و کود ایران را  112 شرکت تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای